YATE Víceúčelový vařič & gril, 3nohy, plotýnka 40 cm, GR-823

Skladem (>5 ks)
Kód: SN00203
1 450 Kč –20 % 1 160 Kč
Kategorie: Vařiče, palivo
EAN: 8681042343540
SN00203 varic MULTICOOKER GR
Akce
1 450 Kč –20 %

Vařte, smažte, grilujte...a to všechno na jednom univerzálním cestovním vařiči na plyn. Vařič se uplatní hlavně při autoturistice, protože je malý, skladný a lehký, takže se vejde do každého auta a dá se lehce přenášet. Díky velkému hořáku (průměr 11 cm) má vařič vysoký výkon a zvládne pohodlně uvařit jídlo pro celou rodinu. Velká a hluboká pánev (39,5 cm) a plancha grilovací deska (33,5 cm) poskytují dostatek místa pro spoustu masa a zeleniny. Pánev a grilovací deska jsou smaltované. Na vařič je také možné použít hrnce do průměru až 45 cm.

Vařič je ideální také pro grilování na balkoně nebo na terase u domu. Na rozdíl od grilů na dřevěné uhlí nečoudí a nehrozí odlétávání žhavých jisker. Nevyžaduje také velké čištění po každém grilování. Je malý a skladný, a přitom velmi stabilní.

Součástí balení je vařič, 3 nohy, grilovací deska pro plancha grilování o průměru 33,5 cm a velká pánev o průměru 39,5 cm. Obě jsou smaltované.

Kartuše s plynem je možné koupit ve sportovních obchodech, potřebách pro rybáře anebo v hobby marketech. Jedná se o kartuše se závitem 7/16´´, které  jsou k dostání téměř kdekoli na světě. V naší nabídce najdete kartuše pod kódem SN00043 (300g) a SN00017 (500g).

Parametry

Materiál: Ocel, mosaz
Barva: červená / černá
Hmotnost: 4 kg

Rozměr - složené

(výška x průměr):

42 x 39,5 cm
Rozměr balení: 42,5 x 40 x 19,5 cm
Výkon: 3,55 kW

 

Obecné informace o produktu

Záruční doba 24 měsíců

 

Víceúčelový vařič & gril GR-823 je určen k ohřívání pokrmů a grilování ve venkovním prostředí, rekreačních chatách a zahradních domcích (kde je zaručeno dostatečné větrání). Jako palivo slouží jednorázové kartuše s přímým přetlakem směsi propanu a butanu. K provozu tohoto vařiče jsou určeny kartuše, které obsahují kapalný plyn propan-butan pod stálým tlakem v poměru 30:70 PB. Kartuše musí být vyrobena dle EN 417 a opatřena samotěsnícím ventilem s připojovacím závitem 7/16“. Kartuše jsou jednorázové, není dovoleno je znovu plnit.

Před připojením vařiče na plynovou kartuši se důkladně seznamte s tímto návodem k použití. Návod pečlivě uschovejte pro případné další použití. POZOR: vařič může být velmi nebezpečný v případě nesprávné obsluhy.  Používejte pouze v dobře větraných prostorech.

 

Technické parametry:

Kategorie výrobku: vysokotlaký vařič & gril na jednorázové kartuše na propan-butan

Připojovací přetlak paliva: 0-7000 mbar.

Průměr trysky: 0,27 mm

Výkon (max): 3,55 kW

Jmenovitá teplota (max): 3,05 cal/h

Spotřeba plynu (max): 275 g/h

Těsnící kroužek: 12x8 mm

Popis a součásti výrobku:

Víceúčelový vařič & gril GR-823 slouží k ohřívání pokrmů v hrnci, ke grilování na grilovací desce nebo k přípravě jídel na velké pánvi. Oproti grilům na dřevo nebo dřevěné uhlí plyn nezapáchá, nekouří a nehrozí odlétávající jiskry. Zařízení je lehké a skladné a lze jej jednoduše rozebrat a převážet.

Součásti výrobku:

 • Tělo vařiče s hořákem a odnímatelnými nožičkami
 • Grilovací deska
 • Velká pánev (slouží zároveň jako poklička)

 

Před použitím:

DŮLEŽITÉ! – Bezpečnostní požadavky

 • Vařič smí obsluhovat pouze dospělá osoba nad 18 let podle tohoto návodu! Při provozu vařiče musí obsluha dále respektovat všeobecné požárně bezpečnostní předpisy!
 • Obsluha vařiče nesmí být v žádném případě svěřována dětem!
 • Vařič musí být uložen mimo dosah dětí.
 • Pozor: Při provozu tohoto výrobku dochází ke spotřebě vzduchu (kyslíku) a produkci oxidu uhličitého. Nezapalujte a nepoužívejte tento spotřebič v nevětraných prostorách, v místnostech, ve stanu či ve vozidle. Je životně nebezpečné používat vařič k vytápění uzavřeného prostoru, hrozí nenápadná otrava kysličníkem uhelnatým!
 • Je zakázáno používat spotřebič v místnostech a prostorách pod úrovní terénu!
 • Používejte vařič pouze k účelu, ke kterému byl vyroben (ohřev hrnců s tekutinami a poživatinami, grilování na grilovací desce, příprava potravin na speciální pánvi).
 • Udržujte výrobek v bezpečné vzdálenosti od vznětlivých materiálů.
 • Při provozu je nutno vařič umístit na nehořlavou podložku a mít ho pod dohledem!
 • Před použitím se ujistěte, že všechny šroubové spoje jsou pevně utaženy. Kontrolu těsnosti provádějte v dobře větrané mistrnosti, popř. ve venkovním prostředí, mimo zdroje zapálení/vznícení a mimo dosah ostatních osob!
 • Součásti vařiče mohou být velmi horké! Udržujte mimo dosah dětí! Před rozebíráním soustavy se ujistěte, že jsou všechny její části vychladlé.
 • Nikdy výrobek nepoužívejte v případě, že některá jeho část byla poškozena, nebo chybí. Nepoužívejte vařič, pokud je netěsný, poškozený nebo pokud pracuje nesprávně!
 • Jestliže spotřebič není těsný (zápach plynu), okamžitě jej přeneste do venkovního prostředí, do místa bez otevřeného ohně s dobrým větráním, kde lze zjistit a zastavit tento únik. Chcete-li provést kontrolu úniků (těsnosti) spotřebiče, provádějte to ve venkovním prostředí. Nezjišťujte úniky otevřeným ohněm, použijte pěnotvorný (mýdlový) roztok!
 • Výměnu tlakové nádoby (kartuše s plynem) provádějte ve venkovním prostředí, mimo zdroje zapálení/vznícení a mimo dosah ostatních osob!
 • Povrchová teplota plynové lahve nesmí překročit 40 °C!
 • Je zakázán jakýkoliv přímý ohřev tlakové plynové lahve pro zvýšení odpařovací mohutnosti kapalného plynu!
 • Po připojení vařiče k plynové lahvi se vyvarujte naklánění, obracení a jiným manipulacím s plynovou lahví, která by měla za následek natečení tekuté PB směsi do hořáku vařiče. Po zapálení hořáku, by důsledkem nedokonalého zplynění tekuté PB směsi došlo k výraznému vyšlehnutí plápolavého plamene z hořáku. Po vyhoření tekutého plynu by se velikost a intenzita plamene vrátila do původně nastavených hodnot. Následkem je ucpání trysky (špatné hoření), nadměrné opalování součástí vařiče, tvorba sazí a větší riziko vzniku požáru (nelze ovládat vzniklý plamen)!
 • Z bezpečnostních důvodů neupravujte žádné díly vařiče!
 • Je zakázáno přestavovat spotřebič na jiný druh plynu!
 • Je zakázáno umisťovat a používat tlakové lahve s plynem (a to ani vyprázdněné) v prostorech pod úrovní terénu!
 • DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! Nepoužívejte nádoby širší než 45 cm v průměru a těžší než 3 kg!

. Připojování kartuše na vařič (viz OBR. 1)

Před připojením kartuše zasuňte nožičky do koncovek ve vařiči a zajistěte je proti vypadnutí.

K provozu tohoto vařiče jsou určeny kartuše vyrobené dle EN 417, opatřeny samotěsnícím ventilem s připojovacím závitem 7/16“.

Před připojením kartuše se ujistěte o dokonalém stavu těsnícího „O“ kroužku. Pokud tento díl jeví známky opotřebení, vyměňte jej. Jedná se o rozměr 12x8 mm. K vyjmutí opotřebeného těsnění použijte ostrý předmět, k usazení nového těsnění tupý předmět odpovídajících rozměrů.

Zkontrolujte, zda ovládací ventil vařiče je zcela uzavřen – zavírá se otáčením doprava.

Připojovat kartuši k vařiči je možné pouze ve venkovním prostředí, mimo dosah osob a jakéhokoli zdroje zapálení, tzn. otevřeného plamene, elektrického výboje a podobně.

Po připojení vařiče ke kartuši se alespoň čichem přesvědčte o dokonalé těsnosti této soustavy. To nikdy nedělejte otevřeným plamenem. Pokud soustava po sestavení jeví známky netěsnosti, soustavu rozeberte a překontrolujte těsnění. Pokud se Vám závada nepodaří odstranit, vařič rozeberte a nepoužívejte jej! Nezapalujte jej a nepřibližujte se k otevřenému ohni a ani k jinému zdroji zapálení.

Vařič i kartuše jsou pro vzájemné spojení opatřeny pravým závitem. Při nasazování kartuše na vařič je nutno postupovat s potřebnou pečlivostí, aby nedošlo k překřížení závitů (tzv. „šroubování přes závit“), jinak dojde ke zničení vařiče vlivem nesprávné obsluhy.

Při šroubování kartuše na vařič se může ozvat slabé syknutí plynu otevřením ventilu bomby otevíracím kolíkem. Dalším pootočením dojde k dosednutí těsnění na kartuši a k zajištění těsnosti soustavy. Další násilné, zbytečné dotahování vede k rychlému opotřebení těsnění, popř. ke zničení závitu vařiče! Občasné slabé potření závitu vařiče vazelínou významně prodlouží jeho životnost.

. Zapalování a provoz

Vařič s kartuší zajistěte v kolmé poloze. Otočením uzávěru plynu směrem doleva otevřete přívod plynu. Pomocí sirek nebo zapalovače vařič zapalte. Při zapalování plamene otevřete plyn na plný výkon.

Je-li kartuše delší dobu v chladu a klidu, je nutno ji před použitím důkladně protřepat, jinak se po zapálení vařiče po dobu asi jedné minuty „utrhává plamen“. Pokud se ještě před zapálením plamene na vařič položí varná nádoba, k uvedenému jevu téměř nedochází.

Při použití zcela plné-nové kartuše, která byla delší dobu vystavena působení tepla, může dojít po zapálení vařiče k vyšlehnutí mohutného žlutavého plamene. Uzavřete okamžitě regulační ventil na minimum, dokud se plamen nezklidní. K tomuto jevu dojde zcela jistě, je-li vařič s kartuší silně nakloněn.

Během provozu zabraňte vyvaření tekutiny z varné nádoby, jinak dojde k jejímu poškození nebo úplnému zničení i ke zničení vařiče.           

Vařič nenechávejte během provozu bez dozoru.

Při provozu vařiče dodržujte bezpečnou vzdálenost od hořlavých hmot - minimálně 0,5 m.                                               Na vařič nepokládejte hořlavé předměty.                                                             

Máte-li pochybnost o správné funkci výrobku, nepoužívejte jej a kontaktujte prodejce nebo servis.

. Ukončení provozu

Ukončení provozu se provádí dotažením regulačního ventilu doprava až do zhasnutí plamene. Potom je možno kartuš od vařiče odpojit odšroubováním.

Tento úkon zásadně provádějte až po úplném vychladnutí vařiče.

Snímání kartuše z vařiče se nikdy nesmí provádět za provozu! Po skončení provozu kartuš od vařiče vždy oddělte, zabráníte tak vyprázdnění kartuše vlivem nepatrné netěsnosti. Ta může být způsobena nečistotou, která se dostane mezi vařič a kartuši. Dbejte proto na čistotu tohoto prostoru.

 

4. Upozornění pro stavy nouze

Dojde-li k prošlehnutí plamene mimo činnou část hořáku, uzavřete okamžitě regulační ventil a mírně dotáhněte kartuš k vařiči. Pokud se dále objevuje plamen, uhaste jej proudem vody, kterou obvykle máte připravenou k ohřevu. Nepodaří-li se plamen uhasit, odhoďte, popř. odkopněte vařič i s kartuší na bezpečné místo. Zajistěte, aby se nikdo nepřibližoval k vařiči na menší vzdálenost než 20 m do doby, než dojde k vyhoření plynu. Vařič poté nepoužívejte!

 

5. Rozebírání, čištění a skládání vařiče

Vařič se skládá ze dvou hlavních částí: z tělesa ventilu a hořáku, jež jsou navzájem spojeny závitem a těsněny „O“ kroužkem. Rozebiratelnost těchto částí je nutná, aby bylo možno vyčistit trysku. I malé zanesení prudce snižuje výkon vařiče.

Pro čištění nepoužívejte jehly a špendlíky, neboť tryska se tím poškozuje a může dojít k zalomení špičky jehly v trysce a tím ke zničení vařiče. K pročištění často stačí podtlak vytvořený ústy nebo profouknutí. Také je možné použít velmi tenký drátek nebo jemný kartáč.

Při čištění vařiče používejte vlhký hadr a mýdlo. Nikdy neponořujte zařízení do vody ani na něj nestříkejte vodu, nikdy jej nečistěte chemikáliemi nebo hořlavými kapalinami.

V případě jakýchkoli problémů nebo nutnosti opravy je třeba zařízení zaslat přímo výrobci. Další informace získáte u prodejce, u kterého jste zařízení zakoupili.

Po použití udržujte zařízení v suchém, čistém a dobře větraném prostředí.

Vařič přepravujte vždy oddělený od kartuše.

 

6. Tlaková nádoba s plynem - kartuše

Kartuše obsahuje zkapalněný, prudce hořlavý plyn propan-butan pod stálým tlakem. Dodržujte pokyny uvedené přímo na kartuši.

 

7. Technické údaje a likvidace

Palivo: propan-butan do 0,8 MPa

Maximální dovolené zatížení vařiče nádobou včetně obsahu: 3 kg

Po skončení životnosti vařič odevzdejte do výkupny sběrných surovin. Obal odevzdejte do recyklovaného odpadu

 

8. Záruční podmínky

Na výrobek je poskytnuta zákonná záruka 24 měsíců od data prodeje. Toto ustanovení se nevztahuje na výrobky poškozené násilím, nesprávnou manipulací nebo neodbornou opravou.

Používání zařízení v rozporu s tímto uživatelským manuálem má za následek zánik záruky!

 

Dodává:

YATE spol. s r.o.                   

Brněnská 371                                                                       

500 06 Hradec Králové                                         

e-mail: yate@yate.cz                                                            

www.yate.cz                                                                         

Tel: 495 221 475

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole:
Zpět do obchodu