Vzdělávání zaměstnanců

 

 

V 1. monitorovacím období projektu bylo zahájeno a realizováno 20 kurzů, z toho bylo plně dokončeno 13 kurzů. 10 kurzů z oblasti Měkkých a manažerských dovedností a 3 kurzy z oblasti Obecných IT. Celkově bylo vyčerpáno a předloženo k proplacení 2080 osobohodin, z toho 1792 osobohodin z oblasti Měkkých a manažerských dovedností a 288 osobohodin z Oblasti Obecných IT.

Zaměstnavatel do kurzů zapojil již 83 zaměstnanců.