Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů poskytované ve smyslu nařízení NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) zástupcům zákazníků a obchodních partnerů společnosti YATE.

Správce vašich údajů

Společnost YATE spol. s r. o., IČ: 43226990, se sídlem Brněnská 371, 500 06 Hradec Králové, zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 11717, zapsáno dne: 11.11.1991 (dále jen „YATE“) jako správce vás tímto v souladu s GDPR informuje o zpracování vašich osobních údajů a o vašich právech.

Účely zpracování vašich údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu nezbytném pro účely:

 • plnění povinností vyplývajících ze smluv;
 • plnění povinností vyplývajících z podmínek využívaných služeb;
 • plnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů;
 • vedení kontaktů na zástupce zákazníků a obchodních partnerů;
 • personalizovaného přístupu k našim internetovým službám;
 • zajištění ochrany našich práv a oprávněných zájmů;
 • marketingové účely, personalizace reklamy.

V souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, využívá YATE vaše kontaktní údaje pro účel zasílání obchodních sdělení s nabídkou založenou na automatizovaném rozhodování včetně profilování, a to do doby, než s tímto využitím svého kontaktu vyjádříte nesouhlas.

Jsme registrováni na Úřadě pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz.

Zasílání obchodních sdělení

Pokud jste nám výslovně udělili souhlas se zasíláním obchodních nabídek (newsletterů), pak společnost YATE spol. s r.o. zasílá obchodní sdělení na vámi uvedenou emailovou adresu a to obvykle jednou měsíčně. Souhlas lze zrušit kliknutím na odhlašovací odkaz v patičce každého emailu, nebo zde.

Pro dokončení objednávky je nutné souhlasit s obchodními podmínkami. Souhlas s obchodními podmínkami NENÍ souhlas se zasíláním obchodních nabídek, žádné obchodní nabídky vám tedy posílat NEBUDEME.

Vaše údaje, které zpracováváme

Maloobchodní zákazník YATE:

Vedeme vaše jméno, příjmení, titul, adresu a telefon a emailovou adresu. V případě, že jste nám sdělili číslo účtu, pak ho také máme v databázi. Všechny tyto údaje máme povinnost vést v účetnictví.

Obchodní partner YATE:

Vedeme vaše jméno, příjmení, titul, adresu firmy, adresu provozovny (kontaktní adresu), telefon, emailovou adresu, IČO, DIČ a číslo účtu.

Odběratel newsletterů:

Vedeme vaše jméno, příjmení a emailovou adresu.

Ve specifických případech zpracováváme následující informace.

Identifikační údaje

Abychom vás mohli nezaměnitelně identifikovat, zpracováváme osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, titul, firma, pozice ve firmě.

Údaje o odborném zaměření

Abychom vám mohli poskytnout informace o našich produktech a službách, které odpovídají vašemu odbornému zaměření, zpracováváme osobní údaje v rozsahu: povolání, odborná specializace, obchodní dotazníky.

Údaje o využívání internetových služeb

Abychom mohli přizpůsobovat obchodní informace vašemu zájmu, zpracováváme osobní údaje v rozsahu: záznamy o využívání našich internetových služeb, IP adresy zařízení a identifikátory cookies.

Chcete vědět, jaké informace o vás máme? Napsat si můžete sem: obchod@yate.cz , přejete si být vyřazeni z odběru newsletterů? Můžete to udělat zde.

Seznam zpracovatelů

Pro zpracování vašich osobních údajů využíváme další zpracovatele. 

Dodavatel eshop řešení je ABRA Software a.s., Jeremiášova 1422/7b, 155 00,  Praha 13, IČ: 25097563, DIČ: CZ25097563, Zapsáno v OR u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 4475.

Účetní software: TANAKA, s.r.o., Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praha 5 Smíchov, vedená v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 210888, IČ: 63479320, DIČ: CZ63479320.

Pro zasílání obchodních sdělení využíváme služby společnosti SmartSelling a.s., Netroufalky 797/5, Bohunice, 625 00 Brno, IČ: 29210372, DIČ: CZ29210372, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7559. 

Správce IT: MatCom, Machkova 587, 500 11 Hradec Králové, IČ: 64794334, DIČ: CZ7402143045.

Online marketing: Viktory digital s.r.o., Vršovická 817/5, 101 00 Praha, IČ: 17532256, DIČ: CZ17532256

Zpracování osobních údajů mohou pro YATE provádět pouze zpracovatelé na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

Vaše osobní údaje mohou být za určitých podmínek zpřístupněny státním orgánům (Policii ČR, soudům, Finanční správě ČR apod.) v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí.

Doba zpracování vašich údajů

Vaše osobní údaje jsou u nás uloženy po dobu trvání smlouvy uzavřené mezi vámi zastupovanou firmou a YATE anebo po dobu trvání vaší registrace k využívání služeb YATE.

Po ukončení smluvního vztahu mezi vámi zastupovanou firmou a námi anebo po ukončení vaší registrace k vyžívání našich služeb nadále zpracováváme vaše osobní údaje pouze pro účely a po dobu, po kterou jsme povinni tyto údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů.

Pokud jste nám udělili souhlas ke zpracování osobních údajů pro účely zasílání obchodních nabídek, je doba uložení vašich osobních údajů 5 let od udělení souhlasu.

Jakmile uplyne doba uložení vašich osobních údajů anebo doba, po kterou jsme je povinni uchovávat podle právních předpisů, tak vaše osobní údaje anonymizujeme nebo vymažeme z našich databází a systémů.

Jaká máte práva

Souhlasím, aby Yate, s.r.o. v souvislosti se zajištěním její činnosti zpracovávala mé osobní údaje pro následující účel:

 1. Evidence adres pro zasílání informací, aktualit, newsletteru atd. Yate, s.r.o., v rozsahu jméno a příjmení, bydliště a kontaktní údaje.
  • Osobní údaje zpracovávané za tímto účelem nebudou předávány žádnému dalšímu příjemci.

Beru na vědomí, že mám právo:

 1. svůj souhlas kdykoliv odvolat písemným sdělením, předaným referentovi pro ochranu osobních údajů,
 2. požadovat umožnění přístupu ke svým osobním údajům,
 3. požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje zpracovávané společností YATE jsou nepřesné),
 4. požadovat vymazání svých osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování,
 5. podat stížnost u dozorového orgánu.

Jsem si vědom, že mé požadavky na uplatnění práv dle písmen a) až d) budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Vaše údaje zpracováváme transparentně, korektně, v souladu s GDPR a obecně závaznými právními předpisy.

Máte právo na přístup ke svým údajům a právo na jejich opravu. V případech zpracování vašich údajů, ke kterým jste udělili souhlas, jste oprávněni tento souhlas kdykoli odvolat.

Pokud budete chtít odvolat souhlas se zpracováním a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování vašich údajů, nebo vyjádříte nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení, máte právo na výmaz či omezení zpracování.

Právo na přístup ke svým údajům a vaše další práva uplatníte písemnou žádostí zaslanou poštou na adresu společnosti YATE anebo zaslanou elektronicky na obchod@yate.cz.

Pokud se domníváte, že zpracování vašich údajů není v pořádku, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Pokud máte otázky, napište nám na obchod@yate.cz.

Zpět do obchodu