Obchodní podmínky


I. Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

  Prodávající: YATE spol. s r.o., IČ: 43226990, DIČ: CZ43226990, se sídlem: Brněnská 371, 500 06 Hradec Králové, zapsané u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 11717, dne 11. 11. 1991, email: obchod@yate.cz, telefon: +420 495 221 475-6, www.yate.cz (dále jen „prodávající“).
 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické nebo právnické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.yate.cz (dále je „internetový obchod“).
 2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 3. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

 II. Informace o zboží a cenách

 1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.
 4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

 

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
 2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
  - prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě
  - vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.  
  - telefonicky na uvedených telefonních číslech
  - emailem na uvedené emailové adrese.

 3. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.
 4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko ODESLAT OBJEDNÁVKU. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
 5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím.
 6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku nebo ho s ní bude kontaktovat telefonicky. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.
 7. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo emailem na adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách.
 8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

 IV. Zákaznický účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.
 2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 V. Platební podmínky a dodání zboží

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
 • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 0177164633/0300, vedený u ČSOB,
 • bezhotovostně platební kartou,
 • dobírkou (v hotovosti nebo kartou) při předání zboží, tato platba je zpoplatněná (30,- s DPH při doručení po ČR, 1,5 EUR pro Slovensko, Německo, Rakousko)
 • v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru v provozovně
 1. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 2. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 3. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.
 4. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
 5. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
 6. V případě neuhrazených faktur po splatnosti si YATE spol. s r.o. vyhrazuje právo nezaslat objednané zboží.
 7. Cena zboží v závislosti na místě doručení, hmotnosti balíku a službě. Ceny jsou uvedeny s DPH:

  Česká republika (ceny jsou v Kč):
  Konc. zákazník, nákup do 1.000,- Kč
  do 5 kg 5-10 kg 10-30 kg 30-50 kg 50-90 kg 90-140 kg od 140 kg
  Osobní vyzvednutí - prodejna YATE zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma
  Zásilkovna výdejní místo 79,- 119,- x x x x x
  DPD 99,- 99,- 99,- x x x x
  Toptrans 380,- 380,- 380,- 600,- 1.000,- 1.800,- x
  Indiv. návrh dopravy x x x x x x kalkulace

  Konc. zákazník, nákup nad 1.000,- Kč
  do 5 kg 5-10 kg 10-30 kg 30-50 kg 50-90 kg 90-140 kg od 140 kg
  Osobní vyzvednutí - prodejna YATE zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma
  Zásilkovna výdejní místo 0,- 0,- x x x x x
  DPD 0,- 0,- 0,- x x x x
  Toptrans 380,- 380,- 380,- 600,- 1.000,- 1.800,- x
  Indiv. návrh dopravy x x x x x x kalkulace

  B2B zákazník, nákup do 3.000,- Kč bez DPH
  do 5 kg 5-10 kg 10-30 kg 30-50 kg 50-90 kg 90-140 kg od 140 kg
  Osobní vyzvednutí - prodejna YATE zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma
  Zásilkovna výdejní místo 79,- 119,- x x x x x
  DPD 99,- 99,- 99,- x x x x
  Toptrans 380,- 380,- 380,- 600,- 1.000,- 1.800,- x
  Indiv. návrh dopravy x x x x x x kalkulace

  B2B zákazník, nákup nad 3.000,- Kč bez DPH
  do 5 kg 5-10 kg 10-30 kg 30-50 kg 50-90 kg 90-140 kg od 140 kg
  Osobní vyzvednutí - prodejna YATE zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma
  Zásilkovna výdejní místo 0,- 0,- x x x x x
  DPD 0,- 0,- 0,- x x x x
  Toptrans 380,- 380,- 380,- 600,- 1.000,- 1.800,- x
  Indiv. návrh dopravy x x x x x x kalkulace

  Slovensko (ceny jsou v EUR):
  do 5 kg 5-10 kg 10-30 kg 30-45 kg 45-70 kg 70-90 kg od 90 kg
  Osobní vyzvednutí - prodejna YATE x x x x x x x
  Zásilkovna výdejní místo 3,- 6,- x x x x x
  DPD 8,- 8,- 8,- x x x x
  Toptrans 27,- 27,- 27,- 37,- 60,- 80,- x
  Indiv. návrh dopravy x x x x x x kalkulace

  Německo (ceny jsou v EUR):
  do 5 kg 5-10 kg 10-30 kg 30-45 kg 45-70 kg 70-90 kg od 90 kg
  Osobní vyzvednutí - prodejna YATE x x x x x x x
  Zásilkovna výdejní místo x x x x x x x
  DPD 10,- 10,- 10,- x x x x
  Toptrans x x x x x x x
  Indiv. návrh dopravy kalkulace kalkulace kalkulace kalkulace kalkulace kalkulace kalkulace

  Rakousko (ceny jsou v EUR):
  do 5 kg 5-10 kg 10-30 kg 30-45 kg 45-70 kg 70-90 kg od 90 kg
  Osobní vyzvednutí - prodejna YATE x x x x x x x
  Zásilkovna výdejní místo x x x x x x x
  DPD 12,- 12,- 12,- x x x x
  Toptrans x x x x x x x
  Indiv. návrh dopravy kalkulace kalkulace kalkulace kalkulace kalkulace kalkulace kalkulace

   Objednání doručení do dalších států je možné pouze B2B zákazníky. Cenu v takových případech vždy kalkulujeme individuálně a zákazníkovi posíláme návrh způsobu dopravy a cenu.

  U atypických rozměrů a nadměrných rozměrů balíků (délka strany je větší než 175 cm nebo součet 2x šířka + 2x výška + délka je větší než 300 cm) bude cena dopravy zkalkulována individuálně.
 8. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.

 9. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 10. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 11. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 12. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je přiložen k dodávanému zboží a/nebo je odeslán na emailovou adresu kupujícího.

 13. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

VI. Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.

 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů
 • ode dne převzetí zboží,
 • ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí,
 • ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.
 1. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
 • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
 • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.
 1. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
 2. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.
 3. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 4. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 5. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 6. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží doručí.
 7. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 8. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce nebo telefonicky a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, nedohodne-li se s kupujícím jinak.

Formulář na odstoupení od smlouvy můžete stáhnout ZDE

 

 

VII. Záruky, reklamace, práva z vadného plnění

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 1. Povinnosti z vadného plnění má prodávající nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
 2. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůže kupující vadné zboží užívat.
 3. Ustanovení uvedená v předchozím odstavci obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud vadu sám kupující způsobil.
 4. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:
 • výměnu za nové zboží,
 • opravu zboží,
 • přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • odstoupit od smlouvy.
 1. Kupující má právo odstoupit od smlouvy:
 • pokud má zboží podstatnou vadu,
 • pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
 • při větším počtu vad zboží.
 1. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
 2. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
 3. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (obvykle třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (zpravidla nejméně tři vady současně), má kupující právo uplatnit požadavek na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
 4. Při uplatnění reklamace je kupující povinen prodávajícímu sdělit, jaké právo si zvolil. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující si své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy.
 5. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
 6. Pokud prodávající prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil, není prodávající povinen nároku kupujícího vyhovět.
 7. Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané zboží zlevněno.
 8. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 9. Reklamace musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
 10. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.
 11. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 12. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby, v opačném případě ho soud nemusí přiznat. V případě neoprávněné reklamace nese náklady vzniklé v souvislosti s uplatněním reklamace kupující.
 13. Volbu způsobu reklamace má kupující.
 14. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 15. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.
 16. Nároky z odpovědnosti za vady a ze záruky (reklamace) se nevztahují na závady způsobené nesprávným používáním. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
 17. Záruka je také neplatná, pokud na záručním listě bylo změněné, odstraněné nebo nečitelné výrobní číslo nebo název modelu.
 18. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet okamžikem, kdy je vada vytčena.
 19. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřzena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na lhůtě delší. O vyřízení reklamace je dle výkladu Ústavního soudu a Nejvyššího soudu povinen prodávající spotřebitele vyrozumět.
 20. Podmínkou pro běh výše zmíněných lhůt je, že spotřebitel k vyřízení reklamace poskytl prodávajícímu požadovanou potřebnou součinnost tedy zejména, že umožnil prodávajícímu přezkoumat reklamovaný výrobek.
 21. V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 44, 110 00 Praha 1 (email: adr@coi.cz, web: www.coi.cz). Spotřebitel může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese www.ec.europa.eu/consumers/ odr/.

 Prodloužená záruka na produkty YATE

Na vybrané samonafukovací karimatky Yate poskytujeme zákazníkům prodlouženou dobu záruky na 4 roky od data koupě. Tyto produkty jsou v naší nabídce označeny ikonou a textem v popisu produktu.

Prodloužená záruka se vztahuje pouze na materiálové a výrobní vady. Nevztahuje se na mechanické poškození a opotřebení nebo na poškození vzniklé nesprávným užíváním karimatky.

Ke každé zakoupené karimatce, na kterou se vztahuje prodloužená záruka, obdrží zákazník vyplněný záruční list. Jeho předložení společně s prodejním dokladem a reklamovaným produktem je pak podmínkou při případné reklamaci a uplatnění prodloužené záruky.

Záruční opravy karimatek značky YATE.

V případě, že je karimatka v záruce a dojde u ní ke ztrátě možnosti plnohodnotného používání, postupujte takto:

 • V případě, že jste si jisti, že nedošlo k poškození používáním anebo si nejste vědomi, že by výrobek byl poškozen při manipulaci nebo používání, máte právo výrobek reklamovat dle zákonných postupů v místě, kde jste jej zakoupili. Pokud je na karimatku poskytnuta záruka 4 roky, je nutné k reklamaci přiložit také řádně vyplněný záruční list.
 • Reklamace se nevztahuje na závady způsobené propíchnutím, opotřebením a zacházením v rozporu s podmínkami uvedenými v návodu k použití.
 • V případě uznání reklamace bude výrobek zdarma buď opraven nebo vyměněn za nový v závislosti na druhu vady a možnostech opravy. O způsobu rozhodne reklamační technik. Při opravě musí dojít k obnovení funkce výrobku. Servis neodpovídá za další vady způsobené používáním a není povinen je opravit.
 • V případě neuznání reklamace bude zákazníkovi nabídnuta pozáruční oprava – viz nabídka níže.

Pozáruční opravy + oprava poškozených karimatek zákazníkem během užívání v záruční době

 • Do pozáruční opravy je možné doručit karimatky všech značek. Opravit je možné pouze takové vady, na které má YATE potřebnou technologii a náhradní díly. Opravit obvykle lze propíchnutí nebo proříznutí (do velikosti 2,5 cm) u karimatek všech značek. Oprava ventilů je obvykle možná pouze u modelů YATE. Boule a rozlepené švy až na výjimky nelze opravit.

Orientační ceník oprav:

 • Základní oprava povrchu (max. 2 záplaty): 300,-

(cena zahrnuje nalezení místa úniku, zalepení, vyzkoušení karimatky).

 • Oprava ventilu: 150,- (pouze u karimatek YATE)
 • Výměna ventilu: 200,- (pouze u karimatek YATE)
 • Doprava zpět k zákazníkovi: 130,- (včetně dobírky)
 • Záruka na opravu: 1 rok (záruka se vztahuje pouze na opravené místo, nikoli na celou karimatku)
 • Pokud by z důvodu náročnosti opravy bylo nutné zvýšit cenu, nebo bude zjištěno, že karimatka je neopravitelná, budeme kontaktovat zákazníka a řešit následný postup.
 • Termíny opravy: dle situace 14-30 dnů, během letní sezony se může doba opravy prodloužit
 • Pokud si nebudete jisti, jestli lze karimatku opravit nebo ne, vyfoťte nejdřív poškozené místo a pošlete fotku s dotazem na yate@yate.cz. Konzultace je zdarma.

 Prodávající si vyhrazuje možnost změny uvedených cen na základě náročnosti jednotlivých servisních úkonů.

 

 

VIII. Doručování

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

 IX. Osobní údaje

 1. Všechny informace, které při naší spolupráci uvedete, jsou důvěrné a budeme s nimi tak zacházet. Pokud nám k tomu nedáte písemné svolení, údaje o vás nebudeme jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma emailové adresy, na kterou vám mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. Emailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.
 2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů ZDE
 3. Společnost YATE spol. s r. o., IČ: 43226990, se sídlem Brněnská 371, 500 06 Hradec Králové, zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 11717, zapsáno dne: 11.11.1991 (dále jen „YATE“) jako správce vás tímto v souladu s GDPR informuje o zpracování vašich osobních údajů (jméno, příjmení, název firmy, IČO, fakturační a doručovací adresa, emailová adresa, telefonní číslo).

 4. Účely zpracování osobních údajů:
  Vaše osobní údaje se zpracovávají v rozsahu nezbytném pro účely:
 • plnění povinností vyplývajících ze smluv;
 • plnění povinností vyplývajících z podmínek využívaných služeb;
 • plnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů;
 • vedení kontaktů na zástupce zákazníků a obchodních partnerů;
 • personalizovaného přístupu k našim internetovým službám;
 • zajištění ochrany našich práv a oprávněných zájmů.

V souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, využívá prodávající kontaktní údaje kupujícího pro účel zasílání obchodních sdělení s nabídkou založenou na automatizovaném rozhodování včetně profilování, a to do doby, než s tímto využitím svého kontaktu vyjádříte nesouhlas.

Prodávající je registrován na Úřadě pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz.

Zasílání obchodních sdělení

Pokud kupující výslovně udělil souhlas se zasíláním obchodních nabídek (newsletterů), pak společnost YATE spol. s r.o. zasílá obchodní sdělení na uvedenou emailovou adresu. Souhlas lze zrušit kliknutím na odhlašovací odkaz v patičce každého emailu, nebo zde.

Pro dokončení objednávky je nutné souhlasit s obchodními podmínkami. Souhlas s obchodními podmínkami NENÍ souhlas se zasíláním obchodních nabídek.

5. Zpracovávané osobní údaje

Maloobchodní zákazník YATE:
Jméno, příjmení, titul, adresu a telefon a emailova adresa, případně číslo účtu.  

Obchodní partner YATE:
Jméno, příjmení, název firmy, titul, adresa firmy, adresa provozovny (kontaktní adresu), telefon, emailová adresa, IČO, DIČ a číslo účtu.

 

Odběratel newsletterů:
Jméno, příjmení a emailová adresa.

Ve specifických případech zpracováváme následující informace.

Údaje o využívání internetových služeb:
Pro přizpůsobování obchodních informací vašemu zájmu, se zpracovávají osobní údaje v rozsahu: záznamy o využívání našich internetových služeb, IP adresy zařízení a identifikátory cookies.

 

6. Seznam zpracovatelů osobních údajů:

Dodavatel eshop řešení je ABRA Software a.s., Jeremiášova 1422/7b, 155 00,  Praha 13, IČ: 25097563, DIČ: CZ25097563, Zapsáno v OR u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 4475.

Účetní software: TANAKA, s.r.o., Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praha 5 Smíchov, vedená v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 210888, IČ: 63479320, DIČ: CZ63479320.

Pro zasílání obchodních sdělení využíváme služby společnosti SmartSelling a.s., Netroufalky 797/5, Bohunice, 625 00 Brno, IČ: 29210372, DIČ: CZ29210372, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7559. 

Správce IT: MatCom, Machkova 587, 500 11 Hradec Králové, IČ: 64794334, DIČ: CZ7402143045

Zpracování osobních údajů mohou pro YATE provádět pouze zpracovatelé na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

Osobní údaje mohou být za určitých podmínek zpřístupněny státním orgánům (Policii ČR, soudům, Finanční správě ČR apod.) v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí. 

7. Doba zpracování vašich údajů

Osobní údaje jsou u prodávajícího uloženy po dobu trvání smlouvy uzavřené mezi vámi zastupovanou firmou a YATE anebo po dobu trvání vaší registrace k využívání služeb YATE.

Po ukončení smluvního vztahu mezi kupujícím, zastupovanou firmou a prodávajícím anebo po ukončení vaší registrace k vyžívání služeb prodávajícího jsou nadále zpracovávány osobní údaje pouze pro účely a po dobu, po kterou je prodávající povinen tyto údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů.

Pokud kupující udělil souhlas ke zpracování osobních údajů pro účely zasílání obchodních nabídek, je doba uložení vašich osobních údajů 5 let od udělení souhlasu.

Jakmile uplyne doba uložení osobních údajů kupujícího anebo doba, po kterou je prodávající povinen uchovávat podle právních předpisů, tak osobní údaje anonymizuje nebo vymaže z databází a systémů.

8. Práva kupujícího.
Kupující souhlasí, aby Yate, s.r.o. v souvislosti se zajištěním její činnosti zpracovávala jeho osobní údaje pro následující účel:

 • Evidence adres pro zasílání informací, aktualit, newsletteru atd. Yate, s.r.o., v rozsahu jméno a příjmení, bydliště a kontaktní údaje.
  • Osobní údaje zpracovávané za tímto účelem nebudou předávány žádnému dalšímu příjemci.

Kupující bere na vědomí, že má právo:

 1. svůj souhlas kdykoliv odvolat písemným sdělením, předaným referentovi pro ochranu osobních údajů,
 2. požadovat umožnění přístupu ke svým osobním údajům,
 3. požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje zpracovávané společností YATE jsou nepřesné),
 4. požadovat vymazání svých osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování,
 5. podat stížnost u dozorového orgánu.

Kupující si je vědom, že mé požadavky na uplatnění práv dle písmen a) až d) budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Osobní údaje zpracovává prodávající transparentně, korektně, v souladu s GDPR a obecně závaznými právními předpisy.

Kupující má právo na přístup ke svým údajům a právo na jejich opravu. V případech zpracování jeho údajů, ke kterým udělil souhlas, je oprávněn tento souhlas kdykoli odvolat.

Pokud bude kupující chtít odvolat souhlas se zpracováním a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování jeho údajů, nebo vyjádří nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení, má právo na výmaz či omezení zpracování.

Právo na přístup ke svým údajům a další práva kupujícího uplatní písemnou žádostí zaslanou poštou na adresu společnosti YATE anebo zaslanou elektronicky na obchod@yate.cz.

 

 1. Mimosoudní řešení sporů
 2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 3. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

X. Slevové kupony

Zákazníci mohou při nákupu uplatnit slevu z ceny zboží po zadání platného slevového kuponu v průběhu objednávky. Slevové kupony mohou uplatnit pouze koncoví zákazníci, nikoliv velkoobchodní zákazníci. Sleva se vždy vypočítává z maloobchodní ceny s DPH.

 XI. Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 8. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

 

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 7. 9. 2022.

 

Zpět do obchodu