Tepelný odpor

K čemu je u karimatek důležitý tepelný odpor (R, koeficient tepelné vodivosti, anglicky R-value, německy R-wert)?

V současné době jsou známé tři druhy karimatek: pěnové, nafukovací a samonafukovací. Nejběžnější jsou pěnové a obvykle je používají ti, kteří na nich spí jen pár dní v roce, nebo se bojí, že nafukovací propíchnou. Pro vyšší pohodlí je vhodnější 10 až 14 mm silná karimatka. Nafukovací a samonafukovací karimatky se dělí do několika skupin podle materiálu, odlehčení a tvaru. Najdeme zde širokou škálu určení od vysokohorské turistiky a horolezectví přes turistiku až po cyklistiku. Všechny nafukovací a samonafukovací karimatky poskytují poměrně slušné pohodlí a tak se mnoho uživatelů řídí hlavně hmotností a objemem po sbalení. Pro kvalitní odpočinek je ale důležitá ještě jedna veličina a tou je tepelný odpor neboli koeficient tepelné vodivosti.

Tepelný odpor (R) je fyzikální veličina, která vyjadřuje tepelně-izolační vlastnosti materiálu. Je přímo závislá na tloušťce materiálu a na součiniteli tepelné vodivosti λ (lambda). Tepelný odpor R vyjadřuje odpor 1 m2 materiálu proti prostupu tepelné energie při rozdílu teplot 1 K.

U karimatky tedy platí, že čím větší bude R, tím lépe bude izolovat chlad od země. Tepelný odpor závisí na dvou základních podmínkách: 1) na tloušťce karimatky a 2) na použitém izolačním materiálu. S větší hodnotou R obvykle roste i hmotnost a rozměry karimatky.

Něco málo z fyziky: R = d / λ (m2.K.W-1)
d – tloušťka materiálu (m)
λ – Součinitel tepelné vodivosti materiálu (W.m-1.K-1)

Pěnové karimatky se obvykle moc nezmáčknou a nenafukují se, takže jejich tepelný odpor je konstantní. U nafukovacích a samonafukovacích karimatek může tloušťka kolísat – je to dáno mírou nafouknutí nebo zatížením. Při malém nafouknutí nebo při místním promáčknutí (loket, kyčel, …) je tloušťka často výrazně snížena a izolace bude v místě promáčknutí menší. Pro nafukování doporučujeme nafukovací pumpy YATE – ty vhání do karimatky vzduch z okolí, který je sušší než vzduch z úst a suchý vzduch má vyšší izolační schopnost.

Znamená vyšší tloušťka vždy vyšší R? Ne vždy. Proč? Protože R je závislé nejen na tloušťce, ale také na použitém izolačním materiálu (λ – Součinitel tepelné vodivosti materiálu). V nafukovací karimatce je obvykle méně izolačního materiálu, případně v ní není žádný. Vzduch je sice izolant, ale v nafukovací matraci mají molekuly vzduchu možnost se volně pohybovat a tím dochází k ochlazování od země a z okolí. Izolační materiál (polyuretan, duté vlákno, peří...) zabraňuje pohybu molekul a tím se vzduch stává izolantem.

Měření R není jednoduché, je k němu zapotřebí speciální přístroj, který dokáže změřit průstup tepla materiálem. K tomu je potřeba uzavřít izolační materiál mezi dvě desky (teplá zespodu a studená z vrchu) a eliminovat vliv okolní teploty. Takové měření obvykle provádějí specializované laboratoře a certifikované testovací ústavy. 

Jak tedy určit, s jakým R vybrat karimatku? Obvykle se určení pohybuje takto:

R1 - karimatky na léto

R2 - 4 - karimatky vhodné od jara do podzimu

R4 - 6 - s těmito modely se nemusíte bát spaní i v zimním období

R6 a víc - karimatky do arktických podmínek a spaní na sněhu 

Toto rozdělení je ovšem stále pouze orientační. Záleží totiž také na spacím pytli, protože i ten vytvoří nějakou izolační vrstvu. A jak už bylo psáno výše, na některém místě může tělo karimatku zmáčknout a tím se izolační vrstva zmenší. Rozhodně ale platí, že se nemusíte bát, že si koupíte předimenzovanou karimatku a v létě vám na ní bude horko. To záleží čistě na spacáku a samozřejmě na okolní teplotě. Za tropické noci vám asi bude horko na jakékoli karimatce. Čím tlustší ale karimatka bude, tím líp si odpočinete.

 

R1
R2
R4
R6
leto list vlocka Ikona 4
Zpět do obchodu