YATE CAMPING Vařič Dvouplotýnkový
YATE CAMPING Vařič DvouplotýnkovýYATE CAMPING Vařič DvouplotýnkovýYATE CAMPING Vařič DvouplotýnkovýYATE CAMPING Vařič Dvouplotýnkový

YATE CAMPING Vařič Dvouplotýnkový

Vaše cena bez DPH
736 Kč
890
Vaše cena s DPH
890 Kč
Dostupnost
Na objednávku
Kód
SN00058Plynový vařič pro použití k PB lahvi 2 kg, 5 kg nebo 10 kg. Nízkotlaký vařič je vhodný pro použití v karavanu, ve stanu nebo na chatě. Vařič je možné použít k plynové bombě 10 kg, 5 kg a 2 kg za použití redukčního ventilu pro snížení vstupního tlaku. Doporučené příslušenství: Hadice s redukčním ventilem, Jednocestný ventil  (viz Příslušenství).
Váháte s výběrem? Podívejte se Blogu a prohlédněte si srovnávací test vařičů, to Vám s výběrem pomůže!
 
Parametry
Průměr hořáku:   68 mm
Plotýnka:   200 x 490 mm
Výkon: 3,8 kW
Hmotnost:   2 200 g

 

Obecné informace o produktu

Záruční doba 24 měsíců
 
 
Návod na použití vařiče CAMPING DVOUPLOTÝNKOVÉHO
Výrobce: ORGAZ LTD.STI. tarafindan ORCAMP icin üretilmistir. Turecko
1312
Model: OR210
Důležité:
Před připojením vařiče na plynovou lahev se důkladně seznamte s tímto návodem k použití. Návod pečlivě uschovejte pro případné další použití. POZOR: vařič může být velmi nebezpečný v případě nesprávné obsluhy.
Vařič CAMPING DVOUPLOTÝNKOVÝ je určen k provozu ve venkovním prostředí, rekreačních chatách a zahradních domcích (kde je zaručeno dostatečné větrání) k tepelné přípravě pokrmů.
Vařič je spotřebič kategorie I3B/P a I3+.
Vařič je konstruován jako nízkotlaký ke spalování plynné směsi propan-butanu (PB). Vařič se připojuje k LPG lahvi pomocí hadice a redukčního ventilu, který převádí tlak z lahve na 28 – 30 mbar.
Vařič je určen pro plynové lahve na propan-butan 2 kg (LA2), 5 kg (LA5) a 10 kg (LA10). Připojení na lahev viz bod 1.
Tlaková lahev je plněná propan-butanovou PB/ směsí A1 nebo B (značení dle ČSN ISO 4706), což je označení pro letní (60%B, 40%P) nebo zimní (40%B, 60% P) směs. Obě směsi jsou použitelné, mají však mírně odlišné fyzikální vlastnosti.
Pro jiné druhy paliv spotřebič nelze použít ani provést přestavbu spotřebiče. Snaha o připojení jiných typů lahví na plyn může být nebezpečná!
V obchodech se plynové lahve prodávají prázdné, jejich naplnění Vám výměnným způsobem zajistí označené prodejní místo nebo distributor tlakových lahví. Při každé výměně plynové lahve si vyžádejte informace pro její bezpečné skladování a používání!
Technické parametry:
Připojovací přetlak paliva: 30 mbar.
Průměr trysky: 0,68 mm
Jmenovitý průtok (při zapnutí dvou hořáků): 277 g/h; 3,8 kW
Rozměry: 54 x 25,5 x 10,5 cm
Hmotnost: 2,6 kg
Maximální průměr nádoby: 220mm
Před použitím:
DŮLEŽITÉ! – Bezpečnostní požadavky
• Vařič smí obsluhovat pouze dospělá osoba nad 18 let podle tohoto návodu! Při provozu vařiče musí obsluha dále respektovat všeobecné požárně bezpečnostní předpisy!
• Obsluha vařiče nesmí být v žádném případě svěřována dětem!
• Vařič musí být uložen mimo dosah dětí.
• Používejte v dobře větraných prostorách, v uzavřené místnosti je nutné zajistit dostatečné větrání.
• Je zakázáno používat spotřebič v místnostech a prostorách pod úrovní terénu!
• Používejte vařič pouze k účelu, ke kterému byl vyroben (ohřev hrnců s tekutinami a poživatinami)
• Udržujte výrobek v bezpečné vzdálenosti od vznětlivých materiálů
• Při provozu je nutno vařič umístit na nehořlavou podložku a mít ho pod dohledem!
• Před použitím se ujistěte, že všechny šroubové spoje jsou pevně utaženy. Kontrolu těsnosti provádějte v dobře větrané mistrnosti, popř. ve venkovním prostředí, mimo zdroje zapálení/vznícení a mimo dosah ostatních osob!
• Součásti vařiče mohou být velmi horké! Udržujte mimo dosah dětí
• Nikdy výrobek nepoužívejte v případě, že některá jeho část byla poškozena, nebo chybí. Nepoužívejte vařič, pokud je netěsný, poškozený nebo pokud pracuje nesprávně!
• Jestliže Váš spotřebič není těsný (zápach plynu), okamžitě jej přeneste do venkovního prostředí, do místa bez otevřeného ohně s dobrým větráním, kde lze zjistit a zastavit tento únik. Chcete-li provést kontrolu úniků (těsnosti) Vašeho spotřebiče, provádějte to ve venkovním prostředí. Nezjišťujte úniky otevřeným ohněm, použijte pěnotvorný roztok!
• Výměnu tlakové LPG lahve provádějte ve venkovním prostředí, mimo zdroje zapálení/vznícení a mimo dosah ostatních osob!
• Povrchová teplota plynové lahve nesmí překročit 40 °C!
• Je zakázán jakýkoliv přímý ohřev tlakové plynové lahve pro zvýšení odpařovací mohutnosti kapalného plynu!
• Po připojení vařiče k plynové lahvi se vyvarujte naklánění, obracení a jiným manipulacím s plynovou lahví, která by měla za následek natečení tekuté PB směsi do hořáku vařiče. Po zapálení hořáku, by důsledkem nedokonalého zplynění tekuté PB směsi došlo k výraznému vyšlehnutí plápolavého plamene z hořáku. Po vyhoření tekutého plynu by se velikost a intenzita plamene vrátila do původně nastavených hodnot. Následkem je ucpání trysky (špatné hoření), nadměrné opalování součástí vařiče, tvorba sazí a větší riziko vzniku požáru (nelze ovládat vzniklý plamen)!
• Z bezpečnostních důvodů neupravujte žádné díly vařiče!
• Je zakázáno přestavovat spotřebič na jiný druh plynu!
• je zakázáno umisťovat a používat tlakové lahve s plynem (a to ani vyprázdněné) v prostorech pod úrovní terénu!
1. Připojování vařiče k plynové lahvi (PB; LPG lahvi)
1.1 Obecné informace
Vařič je určen pro plynové lahve na propan-butan 2 kg (LA2), 5 kg (LA5) a 10 kg (LA10). Pro každý typ lahve je nutné dokoupit příslušenství (viz bod 1.2)
Zkontrolujte, zda ovládací ventil vařiče je zcela uzavřen – zavírá se otáčením doprava. Před připojením zkontrolujte, zda jsou v pořádku všechny těsnící kroužky. Pokud je některý poškozený, nebo chybí, vařič nepřipojujte! Zkontrolujte hrdlo lahve, zda je čisté. Případné nečistoty odstraňte. Pokud je poškozen závit nesmí být vařič připojen k lahvi. Poškozenou lahev vyměňte za bezvadnou.
Připojovat vařič k PB lahvi je možné pouze ve venkovním prostředí, mimo dosah osob a jakéhokoli zdroje zapálení, tzn. otevřeného plamene, elektrického výboje a podobně.
POZOR: u lahve 2 kg dojde při utahování a povolování k mírnému úniku plynu, což je normální jev. Z tohoto důvodu je ale nutné při utahování a povolování jednat rychle, na dobře větraném místě a mimo jakékoli zdroje zapálení. Při šroubování na PB lahev se ozve syknutí plynu otevřením ventilu bomby otevíracím kolíkem. Dalším pootočením dojde k dosednutí těsnění a k zajištění těsnosti soustavy.
Po připojení vařiče se přesvědčte, že všechny závity jsou řádně dotažené a hadice těsní. Pěnotvorným roztokem nebo alespoň čichem se ujistěte o těsnosti soustavy. Těsnost nezkoušejte otevřeným plamenem. Pokud soustava po spojení jeví známky netěsnosti, rozeberte ji a překontrolujte těsnění. Pokud se Vám závada nepodaří odstranit, vařič rozeberte a nepoužívejte jej! Nezapalujte jej a nepřibližujte se k otevřenému ohni a ani k jinému zdroji zapálení.
Při připojování vařiče k lahvi je nutno postupovat s potřebnou pečlivostí, aby nedošlo k překřížení závitů (tzv. „šroubování přes závit“), jinak dojde k poškození příslušenství vlivem nesprávné obsluhy.
Utahování šroubů velkou silou vede k rychlému opotřebení těsnění! Občasné slabé potření závitu vařiče vazelínou významně prodlouží jeho životnost.
Část, která se šroubuje na LPG lahev, chraňte před znečištěním, aby nečistoty nepřicházely s plynem až do trysky a neucpaly ji.
1.2 Připojení vařiče k LPG lahvi
Upozornění: pro připojení vařiče k LPG lahvi je nutné dokoupit příslušenství, které je pro danou lahev určeno. Nikdy nepřipojujte vařič k lahvi bez redukčního ventilu!
 
YATE TRAPPER - sada na vaření - 3díly, nerez

Pevná a lehká sada na vaření. Poklice zapadá do osazení na velkém hrnci a díky tomu stéká vypařovaná voda zpět do hrnce a ne po stěnách ven. Poklici j...

680 Kč
Skladem: více než 5  ks
Kód: SN00018
YATE Ventil  jednocestný EURO W21,8"x1/14"LH

Jednocestný ventil pro připojení propan butanových spotřebičů k 2 kg lahvi. Ventil je kompatibilní se závitem regulátorů tlaku plynu. Vhodný doplněk k...

260 Kč
Skladem: více než 5  ks
Kód: SN00081
Hadice 1,5 m s redukčním ventilem a sponami

Sada pro připojeních nízkotlakých plynových spotřebičů k LPG lahvím 10 kg a 5 kg. Pro připojení LPG lahve 2 kg je nutné dokoupit Jednocestný ventil. P...

315 Kč
Na objednávku
Kód: SN00059
Hadice 1,5 m s redukčním ventilem a sponami

Sada pro připojeních nízkotlakých plynových spotřebičů k LPG lahvím 10 kg a 5 kg. Pro připojení LPG lahve 2 kg je nutné dokoupit Jednocestný ventil. P...

315 Kč
Na objednávku
Kód: SN00059
YATE Ventil  jednocestný EURO W21,8"x1/14"LH

Jednocestný ventil pro připojení propan butanových spotřebičů k 2 kg lahvi. Ventil je kompatibilní se závitem regulátorů tlaku plynu. Vhodný doplněk k...

260 Kč
Skladem: více než 5  ks
Kód: SN00081
Dokumenty v aktuálním umístění:
  • Žádné dokumenty
Hadice 1,5 m s redukčním ventilem a sponami

Sada pro připojeních nízkotlakých plynových spotřebičů k LPG lahvím 10 kg a 5 kg. Pro připojení LPG lahve 2 kg je nutné dokoupit Jednocestný ventil. P...

315 Kč
Na objednávku
Kód: SN00059

Top

YATE COUNTRY K192 Vařič se závitem

Plynový vařič se závitem určený na plynové kartuše se závitem 7/16´´. Vhodný na turistiku, do kempu, mototuristiku atd. Výhoda těchto vařičů je, že po...

360 Kč
Skladem: více než 5  ks
Kód: SN00013

Novinka

YATE TROJNOŽKA NA KOTLÍK - skládací

Skládací trojnožka s řetízkem a háčkem na zavěšení kotlíku. Nastavitelná výška zavěšení. Délka řetězu: 50 cm. Ideální pomocník při vaření v kotlíku na...

500 Kč
Skladem: více než 5  ks
Kód: SN00165